زرماشیـــــــــن

سلام

زرماشین ؛ به صورت تخصصی در زمینه ی دستگاه های زرگری النگوی دامله فعالیت مینماید.

 

  • چرخ دامله ی دقیق
  • تراش سه محور النگوی دامله
  • تراش تلفیقی دستی و cnc دامله

 

 

ما براساس خواست مشتری کار میکنیم.

زرماشیـــــــن

زرگری آسان و بابرکت